Konferencja kończąca projekt SZREK

W dniu 12.04.2013r. w Chodowie, w Zajeździe Chodowiak (Gmina Siedlce), odbyła się konferencja kończąca projekt współpracy SZREK(Smaczna Zdrowa Regionalna Europejska Kuchnia). Do tego przedsięwzięcia przystąpiły trzy Lokalne Grupy Działania:
1. Stowarzyszenie Kapitał – Praca – Rozwój
2. LGD 9 – Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
3. Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
Każda z grup przeprowadziła na swoim terenie działania mające na celu:

1. Identyfikację tradycyjnych i interesujących produktów i potraw regionalnych na obszarze LGD
2. Określenie kulinarnych preferencji mieszkańców obszaru LGD (na podstawie przeprowadzonych ankiet)
3. Zachęcenie właścicieli obiektów gastronomicznych oraz gospodarstw domowych do podejmowania działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulinarnego na obszarze LGD „RW” poprzez wprowadzanie potraw regionalnych do menu i wzbogacenie o nie domowych jadłospisów.
4. Podnoszenie kultury przygotowania, serwowania i spożywania posiłków poprzez upowszechnianie dobrych praktyk
5. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu LGD „RW” poprzez promocję lokalnych zasobów oraz tradycji kulinarnych promocję zdrowej, ekologicznej żywności.
Działania grup LGD były wspólne, ale każda z nich realizowała je osobno na swoim terenie, trzymając się ustalonego wcześniej harmonogramu. Grupą koordynującą projekt była SKPR z Siedlec i ona miała głos decydujący. Pozostałe grupy działały w porozumieniu z koordynatorem z SKPR.

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” w trakcie realizacji projektu przeprowadziła ankiety gastronomiczne wśród przedstawicieli gospodarstw domowych i turystów obszaru LGD „RW”, następnie zorganizowała dwa spotkania (jedno w Hotelu Batory w Tłuszczu, a drugie w gospodarstwie agroturystycznym „Leszczynowe Zacisze’ w Rozalinie), na których przedstawiono tematy: marketingu gastronomicznego, potraw tradycyjnych i regionalnych, certyfikacji oraz przepisów prawa związanych z tymi potrawami i ich produkcją, zasad zdrowego żywienia i dietetyki, a także tworzenia katalogu pn. „Turystyka Wiejska” z ofertą gastronomiczną, pobytową i noclegową.
Kolejnym etapem projektu było przeprowadzenie warsztatów kulinarnych pod hasłem „Cudze chwalicie swego nie znacie” w obiekcie Lipnik Parku w Nowym Bosewie – Gmina Długosiodło. Warsztaty poprowadził przedstawiciel Slow Food Polska – Pan Marek Gąsiorowski. Na spotkaniu w ramach oceny komisji zostały wyłonione potrawy stanowiące dziedzictwo kulinarne obszaru LGD „RW”. Wybrane i ocenione potrawy nagrodzono: 4 najlepsze z nich zostały zamieszczone wraz z przepisami w kalendarzu kulinarnym na rok 2013 utworzonym przy współpracy trzech grup LGD. Pozostałe przepisy potraw, które były wystawione do konsumpcji na warsztatach zostały wykorzystane do stworzenia Multimedialnej Książki Kucharskiej, która będzie dostępna na stronie internetowej: www.szrek.lgdrw.pl
Wybrane i nagrodzone potrawy zostały również wprowadzone do menu 5 zakładów gastronomicznych obszaru LGD „RW”, które zostały wyróżnione i otrzymały na konferencji w Chodowie Odznaczenia Ambasadora Kuchni Regionalnej w formie statuetki wraz z dyplomem.

Wśród nich można wymienić:
1. Centrum Konferencyjno Bankietowe – Hotel Batory – Tłuszcz (Gmina Tłuszcz)
2. Dwór Sulejów – Sulejów, Gmina Jadów
3. Lipnik Park – Nowe Bosewo, Gmina Długosiodło
4. Gospoda pod Dębem – Kamieńczyk, Gmina Wyszków
5. Falcon Catering – Wołomin, Gmina Wołomin
Po wręczeniu statuetek nastąpiła wspólna biesiada połączona z degustacją potraw przywiezionych z obszarów trzech grup LGD uczestniczących w projekcie współpracy SZREK.

Projekt SZREK przy zapewnieniach Prezesów Lokalnych Grup Działania zapoczątkował temat kulinarny na Mazowszu oraz Warmii i Mazurach. Stał się przyczynkiem do tworzenia dziedzictwa kulinarnego regionów biorących w nim udział.

Beata Trojanek


Pozostałe zdjęcia dostępne są w naszej Galerii.