Miesięczne archiwum: kwiecień 2013

Konferencja kończąca projekt SZREK

W dniu 12.04.2013r. w Chodowie, w Zajeździe Chodowiak (Gmina Siedlce), odbyła się konferencja kończąca projekt współpracy SZREK(Smaczna Zdrowa Regionalna Europejska Kuchnia). Do tego przedsięwzięcia przystąpiły trzy Lokalne Grupy Działania:
1. Stowarzyszenie Kapitał – Praca – Rozwój
2. LGD 9 – Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
3. Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
Każda z grup przeprowadziła na swoim terenie działania mające na celu:

1. Identyfikację tradycyjnych i interesujących produktów i potraw regionalnych na obszarze LGD
2. Określenie kulinarnych preferencji mieszkańców obszaru LGD (na podstawie przeprowadzonych ankiet)
3. Zachęcenie właścicieli obiektów gastronomicznych oraz gospodarstw domowych do podejmowania działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulinarnego na obszarze LGD „RW” poprzez wprowadzanie potraw regionalnych do menu i wzbogacenie o nie domowych jadłospisów.
4. Podnoszenie kultury przygotowania, serwowania i spożywania posiłków poprzez upowszechnianie dobrych praktyk
5. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu LGD „RW” poprzez promocję lokalnych zasobów oraz tradycji kulinarnych promocję zdrowej, ekologicznej żywności.
Działania grup LGD były wspólne, ale każda z nich realizowała je osobno na swoim terenie, trzymając się ustalonego wcześniej harmonogramu. Grupą koordynującą projekt była SKPR z Siedlec i ona miała głos decydujący. Pozostałe grupy działały w porozumieniu z koordynatorem z SKPR.
Czytaj dalej Konferencja kończąca projekt SZREK